Konobar obavlja pripremne radove prije posluživanja, održava sredstva, uređaje i inventar ugostiteljskog posluživanja, postavlja stolove i rasprema ih nakon uporabe, poslužuje sve vrste jela prema sustavima posluživanja koji su uobičajeni u nas i u svijetu, služi se ustaljenim evidencijama i dokumentacijom za ponudu jela i pića.

S obzirom na to da konobar sudjeluje u izravnoj prodaji i izravnom kontaktu s inozemnim i domaćim gostima, mora poznavati strane jezike te imati solidne osnove opće kulture.

 

R.br.
Nastavni predmeti
Tjedni broj sati
1. r 2. r 3. r
 1.  Hrvatski jezik 3 3 3
 2.  Strani jezik 1 3 3 3
 3.  Strani jezik 2 2 2 3
 4.  Povijest 2
 5.  Etika / Vjeronauk / Islamski   vjeronauk 1 1 1
 6.  Tjelesna i zdrav. kultura 2 2 2
 7.  Politika i gospodarstvo 2
8.  Gospodarska matematika 2 2 2
9.  Osnove turizma 2
10.  Sat razrednika 1 1 1
11.  Poznavanje robe i prehrana 2 1 1
12.  Biologija s higijenom i   ekologijom 2
 13.  Povijest hrvatske kulturne   baštine 2
14. Organizacija poslovanja ugostiteljskih poduzeća 2 2
15. Turistička geografija Hrvatske 2
16. Poslovna psihologija s   komunikacijom 2
17.  Marketing u turizmu 1
18.  Računalstvo 2 1
19.  Ugostiteljsko posluživanje 5 5 6
20.  Praktična nastava 280 280 256
21.  Stručna praksa 182 2.pol. 182 2.pol.
22.  Kuharstvo 2
 UKUPNO 182 182
 PRAKTIČNA NASTAVA 280 280 256
  SVEUKUPNO 462 462 256