Konobar obavlja pripremne radove prije posluživanja, održava sredstva, uređaje i inventar ugostiteljskog posluživanja, postavlja stolove i rasprema ih nakon uporabe, poslužuje sve vrste jela prema sustavima posluživanja koji su uobičajeni u nas i u svijetu, služi se ustaljenim evidencijama i dokumentacijom za ponudu jela i pića.

S obzirom na to da konobar sudjeluje u izravnoj prodaji i izravnom kontaktu s inozemnim i domaćim gostima, mora poznavati strane jezike te imati solidne osnove opće kulture.

 

R.br.
Nastavni predmeti
Tjedni broj sati
1. r 2. r 3. r
 1.  Hrvatski jezik 3 3 3
 2.  Strani jezik 1  2 2 2
 3.  Povijest  2
 4.  Etika/Vjeronauk  1 1 1
 5.  Tjelesna i zdrav. kultura 1 1 1
 6.  Politika i gospodarstvo  – 2
 7.  Matematika u struci 2 1 1
 8.  Tehnologija zanimanja 2 3 2
 Osnove higijene 1/2
 Kemija 1/2
 Poznavanje robe i prehrana  1 2 2
 Biologija i ekologija  – 1
 9.  Kulturno-povijesna baština  – 1
 10.  Marketing u turizmu 2
 11.  Enologija s gastronomijom  – 1
 12.  Vođenje i organizacija restorana  – 1
 13.  Strani jezik 2 2 2 2
 14.  Izborna nastava 1 1 1
 Matematika u struci
 Tjelesna i zdrav. kultura
 Strani jezik 2
 Stručni predmeti
 15.  Vježbe u školi 140 35
 Bonton 1
 Kuharstvo 1 1
 Osnove računalstva 2
 16.  Praktična nastava 760 865 800
 Ugostiteljsko posluživanje s vježbama u školi 220 240 160
 Ugostiteljsko posluživanje s vježbama u ugostiteljskom objektu 540 625 640
 UKUPNO 20 17 16
   PRAKTIČNA NASTAVA 760 865 800
   SVEUKUPNO 1425  1460  1312