Osnovni poslovi kuhara i slastičara su pripremanje svih vrsta hladnih i toplih jela odnosno slastica. Tijekom školovanja osposobljavaju se i za druge zadaće: izračun namirnica i poluproizvoda, preuzimanje, skladištenje i čuvanje od kvarenja te rukovanje kuhinjskim strojevima, alatima i posuđem.
Zanimanja konobara, kuhara i slastičara su vrlo naporna zbog neujednačenog trajanja radnog vremena, a najčešće produženog i noćnoga, pa se traži dobro fizičko zdravlje i psihička stabilnost. Osobito je važna ukupna tjelesna spretnost, uglađenost, urednost, komunikativnost, ljubaznost i ugodna vanjština.
Mogu se zaposliti u ugostiteljskim objektima svih vrsta i kategorija i u obiteljskom poslu. Nakon završene škole moguće je daljnje usavršavanje i napredovanje u struci, doškolovanje za zanimanje hotelijera-ugostitelja te prekvalifikacija u druga ugostiteljska zanimanja, a uz određene uvjete može nastaviti školovanje na stručnom studiju.

 

R.br.
Nastavni predmeti
Tjedni broj sati
1. r 2. r 3. r
 1.  Hrvatski jezik 3 3 3
 2.  Strani jezik 1  2 2 2
 3.  Povijest  2
 4.  Etika/Vjeronauk  1 1 1
 5.  Tjelesna i zdrav. kultura 1 1 1
 6.  Politika i gospodarstvo  – 2
 7.  Matematika u struci 2 1 1
 8.  Tehnologija zanimanja 2 3 2
 Osnove higijene 1/2
 Kemija 1/2
 Poznavanje robe i prehrana  1 2 2
 Biologija i ekologija  – 1
 9.  Kulturno-povijesna baština  – 1
 10.  Marketing u turizmu 2
 11.  Enologija s gastronomijom  – 1
 12.  Vođenje i organizacija kuhinje  – 1
 13.  Strani jezik 2 1 1 1
 14.  Izborna nastava 1 1 1
 Matematika u struci
 Tjelesna i zdrav. kultura
 Strani jezik 2
 Stručni predmeti
 15.  Vježbe u školi 140 35
 Bonton 1
 Ugostiteljsko posluživanje 1 1
 Osnove računalstva 2
 16.  Praktična nastava 760 865 800
 Kuharstvo s vježbama u školi 220 240 160
 Kuharstvo s vježbama u ugostiteljskom objektu 540 625 640
 UKUPNO 19 17 16
   PRAKTIČNA NASTAVA 760 865 800
   SVEUKUPNO 1425  1460  1312