Osnovni poslovi kuhara i slastičara su pripremanje svih vrsta hladnih i toplih jela odnosno slastica. Tijekom školovanja osposobljavaju se i za druge zadaće: izračun namirnica i poluproizvoda, preuzimanje, skladištenje i čuvanje od kvarenja te rukovanje kuhinjskim strojevima, alatima i posuđem.
Zanimanja konobara, kuhara i slastičara su vrlo naporna zbog neujednačenog trajanja radnog vremena, a najčešće produženog i noćnoga, pa se traži dobro fizičko zdravlje i psihička stabilnost. Osobito je važna ukupna tjelesna spretnost, uglađenost, urednost, komunikativnost, ljubaznost i ugodna vanjština.
Mogu se zaposliti u ugostiteljskim objektima svih vrsta i kategorija i u obiteljskom poslu. Nakon završene škole moguće je daljnje usavršavanje i napredovanje u struci, doškolovanje za zanimanje hotelijera-ugostitelja te prekvalifikacija u druga ugostiteljska zanimanja, a uz određene uvjete može nastaviti školovanje na stručnom studiju.

 

R.br.
Nastavni predmeti
Tjedni broj sati
1. r 2. r 3. r
 1.  Hrvatski jezik 3 3 3
 2.  Strani jezik 1 2 2 2
 3.  Strani jezik 2 2 2 2
 4.  Povijest 2
 5.  Etika / Vjeronauk / Islamski   vjeronauk 1 1 1
 6.  Tjelesna i zdrav. kultura 2 2 2
 7.  Politika i gospodarstvo 2
8.  Gospodarska matematika  2 2 2
9.  Osnove turizma 2
10.  Sat razrednika 1 1 1
11.  Poznavanje robe i prehrana 2 2 2
12.  Biologija s higijenom i ekologijom 1 2
 13.  Povijest hrvatske kulturne baštine 2
14.  Organizacija poslovanja   ugostiteljskih poduzeća 2 2
15.  Računalstvo 2 1
16.  Ugostiteljsko posluživanje 2
17.  Praktična nastava 280 280 265
18.  Stručna praksa 182 2.pol. 182 2.pol.
19.
 Kuharstvo
7 7 8
UKUPNO 182 182
PRAKTIČNA NASTAVA 280 280 265
SVEUKUPNO 462 462 265