Vizija

Naša je vizija postati vodeća škola za ugostiteljstvo i turizam u turistički najrazvijenijoj regiji Hrvatske te obrazovati buduće radnike i poduzetnike u duhu otvorenosti, inovativnosti, kreativnosti i društvene odgovornosti.

Misija

Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića će na temelju bogate tradicije postaviti ljude i njihove međusobne odnose na prvo mjesto. Kroz razvoj kompetencija nastavnika, razvijat ćemo kompetencije naših učenika, kako bi bili što konkurentniji na tržištu rada i u poduzetničkom miljeu.

Razvijat ćemo stručnost u ugostiteljstvu i turizmu kroz upotrebu novih tehnologija i prateći nove trendove struke te pristupajući turizmu i ugostiteljstvu na holistički način. Takav pristup turizmu planiramo ostvariti kroz međunarodnu i međuresornu suradnju te suradnju sa stručnjacima iz relevantnih područja kao i lokalnom samoupravom te udrugama civilnog društva.