Hotelijersko-turistički tehničar radi u mnogobrojnim poslovima na različitim radnim mjestima:

  • izrađuje, ustrojava i ostvaruje evidenciju i ekonomsku raščlambu turističkih i izletničkih aranžmana te aranžmana službenih putovanja
  • obrađuje turističko tržište, obavlja akviziju, kalkulativne proračune i dopisivanje s domaćim i inozemnim poslovnim partnerima uz korištenje stranih (uči se najmanje dva) jezika i daktilografije
  • koordinira rad službi u turističkoj agenciji i u prodajnom odjelu hotela,
  • obavlja šalterske poslove, recepcijske poslove, poslove vodiča i poslove u propagandnoj turističkoj djelatnosti
  • koristi se uglavnom uredskom opremom
  • zbog izuzetnih napora koje zahtijeva turistička sezona i izravnih kontakata s turistima i poslovnim partnerima, u tom se zanimanju traže psihofizički potpuno zdrave osobe.
  • kandidati za ta zanimanja moraju poznavati strane jezike, imati razvijenu opću kulturu, smisao za ustrojstvo rada i biti komunikativni
  • nakon završene škole, moguć je nastavak obrazovanja na strukovno srodnim a i drugim visokim učilištima.

 

 

R.br. Nastavni predmeti Tjedni broj sati
1. Hrvatski jezik 4 4 4 4
2. Strani jezik 1.  4 4 3 3
3. Strani jezik 2. 3 3 4 4
4. Strani jezik 3. 2 2 2 2
5. Politika i gospodarstvo 2
6. Povijest 2 2 2 2
7. Računalstvo  – 2 2
8. Matematika 4 4 3 3
9. Tjelesna i zdravstvena kultura  2 2 2 2
10. Etika/Vjeronauk  1 1 1 1
11. Povijest umjetnosti i kulturno-povijesna baština  – 2
12. Geografija  – 2 2 2
13. Poslovna psihologija  komunikacijom 1
14. Statistika 1
15. Knjigovodstvo s bilanciranjem 1 2
16. Ugostiteljstvo 3
17. Organizacija poslovanja poduzeća 3 2 3
18. Turizam i marketing 2
19. Biologija s ekologijom 2
20. Gospodarsko pravo 2  2
21. Prehrana i poznavanje robe 2
22. Daktilografija s poslovnim dopisivanjem  2 .-
23. Praktična nastava  2 2 2 2
Sveukupno 33 33 33 34
  Stručna praksa 182 182 182