Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića ima dugogodišnju tradiciju u obrazovanju kadrova u ugostiteljstvu i turizmu. Započela je s radom u jesen 1964. godine pod imenom Ugostiteljska škola Plava Laguna, kada je upisana prva generacija konobara i kuhara.

Tijekom godina mijenjaju se lokacijski smještaj i programski sadržaji škole. Svoje aktualno ime Antona Štifanića dobiva tek 1992. godine odlukom Skupštine općine Poreč, kada je osnovana Ugostiteljska i trgovačka škola. Ime je dobila po jednom od svojih utemeljitelja.

 

Danas se u školi školuju kadrovi za 6 zanimanja:

  • hotelijersko-turistički tehničari
  • turističko-hotelijerski komercijalisti
  • kuhari
  • konobari
  • slastičari

Upravo je zbog takvih različitih sadržaja jedina takve vrste u Županiji. Škola je smještena u samom centru grada, ali zahvaljujući površinama školskog dvorišta s jedne strane i nogometnog igrališta s druge, izolirana je od buke te omogućava učenicima posve miran i nesmetan rad.