Turističko-hotelijerski komercijalist je široki obrazovni profil koji, uz opća znanja, uključuje proširena znanja iz tehnologije struke: konobara, kuhara i slastičara. Nastao je kao odgovor na uočene potrebe ugostiteljskog gospodarstva za kvalitetnijim, tehnološki obrazovanijim i organizacijski osposobljenijim djelatnicima. Program se temelji na sadržajima dosadašnjega trogodišnjeg obrazovanja kuhara, konobara i slastičara, ali nije njihov mehanički nastavak na četvrtoj godini, nego cjelovito osmišljen stručni profil osposobljen za:

  • organizaciju rada u industriji pripreme hrane i pića
  • organizaciju rada u kuhinji i restoranu
  • rad na poslovima banket-menadžera
  • planiranje zaliha, nabave i kontrole skladištenja i konzerviranja živežnih namirnica
  • sastavljanje dnevnog jelovnika, domjenka, banketa i svečanih ručkova
  • osmišljavanje i prezentaciju nacionalnih jela i njihove promidžbe
  • prezentaciju restorana u profitabilnoj organizaciji i estetskom uređenju prostora i ugostiteljske ponude.

Zapošljavanje je moguće u ugostiteljskim poduzećima (hotelima, pansionima, kampovima) i osobito u obiteljskim ugostiteljskim objektima koji sve više obilježavaju turistički usmjerene zemlje. Osposobljenost za stručno vođenje i praktično pripremanje i posluživanje hrane i pića, omogućuje najveću prilagodljivost potrebama turističkog i ugostiteljskoga gospodarstva.

Nakon završene škole moguć je nastavak obrazovanja na strukovno srodnim, a i drugim visokim učilištima.

 

I. ZAJEDNIČKI DIO
R.br. Nastavni predmeti Tjedni broj sati
 1.r             2.r              3.r              4.r     
1. Hrvatski jezik 3 3 3 3
2. Povijest 2 2
3. Politika i gospodarstvo 2
4. Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2 2
5. Etika/Vjeronauk/Islamski 1 1 1 1
6. Strani jezik 1. 3 3 3 3
7. Strani jezik 2. 3 3 2 2
8. Talijanski jezik (fakultativni) 2 2 2 2
9. Sat razrednika 1 1 1 1
10. Gospodarska matematika 3 3 2 2
11. Biologija s higijenom i ekologijom  2
12. Računalstvo  2 2
13. Poslovna psihologija s komunikacijom  – 2
14. Turistički zemljopis  – 1 1
15. Povijest hrvatske kulturne baštine 2
16. Gospodarsko pravo 2
17. Poslovno dopisivanje 1 1
18. Računovodstvo i kontrola 2
19. Statistika 2
20. Knjigovodstvo 2 2
22. Organizacija poslovanja poduzeća 2 2 2 2
23. Osnove turizma 2
24. Promet i putničke agencije 2
25. Marketing u turizmu 2
26. Recepcijsko poslovanje  – 2
27. Poznavanje robe i prehrana 2 2
28. Ugostiteljsko posluživanje 2 3 3 3
29. Kuharstvo (sa slastičarstvom) 3 4 4 4
30. Praktična nastava 3 3 3 3
UKUPNO STRUČNI DIO 28 28 28 30
Sveukupno 37 37 37 37
  Stručna praksa 182 2.pol. 182 2.pol. 182 2.pol.  –