Turističko-hotelijerski komercijalist je široki obrazovni profil koji, uz opća znanja, uključuje proširena znanja iz tehnologije struke: konobara, kuhara i slastičara. Nastao je kao odgovor na uočene potrebe ugostiteljskog gospodarstva za kvalitetnijim, tehnološki obrazovanijim i organizacijski osposobljenijim djelatnicima. Program se temelji na sadržajima dosadašnjega trogodišnjeg obrazovanja kuhara, konobara i slastičara, ali nije njihov mehanički nastavak na četvrtoj godini, nego cjelovito osmišljen stručni profil osposobljen za:

  • organizaciju rada u industriji pripreme hrane i pića
  • organizaciju rada u kuhinji i restoranu
  • rad na poslovima banket-menadžera
  • planiranje zaliha, nabave i kontrole skladištenja i konzerviranja živežnih namirnica
  • sastavljanje dnevnog jelovnika, domjenka, banketa i svečanih ručkova
  • osmišljavanje i prezentaciju nacionalnih jela i njihove promidžbe
  • prezentaciju restorana u profitabilnoj organizaciji i estetskom uređenju prostora i ugostiteljske ponude.

Zapošljavanje je moguće u ugostiteljskim poduzećima (hotelima, pansionima, kampovima) i osobito u obiteljskim ugostiteljskim objektima koji sve više obilježavaju turistički usmjerene zemlje. Osposobljenost za stručno vođenje i praktično pripremanje i posluživanje hrane i pića, omogućuje najveću prilagodljivost potrebama turističkog i ugostiteljskoga gospodarstva.

Nakon završene škole moguć je nastavak obrazovanja na strukovno srodnim, a i drugim visokim učilištima.

 

I. ZAJEDNIČKI DIO
R.br. Nastavni predmeti Tjedni broj sati
 1.r 2.r 3.r 4.r
1. Hrvatski jezik 3 3 3 3
2. Povijest 2 2
3. Politika i gospodarstvo 2
4. Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2 2
5. Etika/Vjeronauk 1 1 1 1
UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO 8 8 8 6
II.  POSEBNI STRUČNI DIO
6. Strani jezik 1. 3 3 3 3
7. Strani jezik 2. 3 3 2 2
8. Gospodarska matematika 3 3 2 2
9. Biologija s higijenom i ekologijom  2
10. Računalstvo  2 2
11. Poslovna psihologija s komunikacijom  – 2
12. Turistički zemljopis  – 1 1
13. Povijest hrvatske kulturne baštine 2
14. Gospodarsko pravo 2
15. Poslovno dopisivanje 1 1
16. Računovodstvo i kontrola 2
17. Statistika 2
18. Knjigovodstvo 2 2
19. Organizacija poslovanja poduzeća 2 2 2 2
20. Osnove turizma 2
21. Promet i putničke agencije 2
22. Marketing u turizmu 2
23. Recepcijsko poslovanje  – 2
24. Prehrana i poznavanje robe 2 2
25. Ugostiteljsko posluživanje 2 3 3 3
26. Kuharstvo (sa slastičarstvom) 3 4 4 4
27. Praktična nastava 3 3 3 3
UKUPNO STRUČNI DIO 28 28 28 30
Sveukupno 36 36 36 36
  Stručna praksa 182 182 182